Lekcja 5

Temat: Dlaczego wstrząs pourazowy zagraża życiu.

Zapamiętaj

Nieprzytomnym nie wolno podawać płynów ani środków przeciwbólowych.

4. Pierwsza pomoc we wstrząsach

punktor

Osoba udzielająca pierwszej pomocy przedmedycznej powinna przede wszystkim wezwać fachową pomoc medyczną i spróbować usunąć przyczynę, która wywołała wstrząs, np. zatamować silne krwawienie.

punktor

Następnie ułożyć poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej, najlepiej na kocu lub materacu izolującym od podłoża oraz zabezpieczyć przed utratą ciepła (nie ogrzewać), okrywając poszkodowanego kocem przeciwwstrząsowym (NRC). Przebywanie blisko ofiary i uspokajanie jej w stanie wstrząsu, najczęściej zaniepokojonej lub przerażonej, jest również bardzo ważne.

Zapamiętaj

W pozycji przeciwwstrząsowej nie wolno układać poszkodowanych, u których stwierdzono wstrząs:

punktor

kardiogenny

punktor

wywołany obrażeniami czaszkowo-mózgowymi

punktor

spowodowany urazami brzucha, klatki piersiowej łub złamaniem kończyn dolnych

Zadanie domowe:

1. Wymień rodzaje wstrząsów pourazowych.

2. Czym charakteryzuje się okres otępienia, a czym okres pobudzenia?

3. Jakie dodatkowe objawy mogą wystąpić przy pogłębianiu się wstrząsu pourazowego?

4. Sprawdź, czy Ty lub ktoś z Twojej rodziny nie jest uczulony na leki, pyłki czy jad owadów. Dowiedz się, jak należy postępować w przypadku, gdyby u tej osoby doszło do wstrząsu anafilaktycznego.